Utfordringen:
Ekstraordinære tiltak må iverksettes for å redusere risiko og påvirkning fra klimaendringer, som hete, tørke, flom og fattigdom

Utfordringen

Tidsaspektet

Løsningen

Muligheten

Bidraget

Konkurranse-fortrinnet

Tidsaspektet:
For å begrense global oppvarming til 1,5 grader celsius, og unngå potensielle katastrofer, må CO2-utslippene reduserer med 40-60% innen 2030

Utfordringen

Tidsaspektet

Løsningen

Muligheten

Bidraget

Konkurranse-fortrinnet

Løsningen:
Et skifte fra fossilt brennstoff til elektrisitet fra fornybare kilder kan gi 75-90% av den nødvendige reduksjonen i CO2-utslipp

Utfordringen

Tidsaspektet

Løsningen

Muligheten

Bidraget

Konkurranse-fortrinnet

Muligheten:
Etterspørselen etter batterier er mer enn fem ganger større enn kapasiteten til bekreftede batterifabrikk-prosjekter i Europa

Utfordringen

Tidsaspektet

Løsningen

Muligheten

Bidraget

Konkurranse-fortrinnet

Bidraget:
Grønne battericeller produsert i Norge, de første fra en 32+2 GWh battericellefabrikk – utviklet av FREYR og partnere

Utfordringen

Tidsaspektet

Løsningen

Muligheten

Bidraget

Konkurranse-fortrinnet

Konkurransefortrinnet:
Benytte rimelig norsk fornybar energi, og et fremvoksende nordisk økosystem for produksjon av batterier

Utfordringen

Tidsaspektet

Løsningen

Muligheten

Bidraget

Konkurranse-fortrinnet